Nowa Biała City

Ta strona aktualnie jest w trakcie generalnego remontu. Za utrudnienia przepraszamy.

Ze szkła i drewna - Park Archeologiczny Obłazowa

Stanisław Krzysztofek |

Tu podaj tekst alternatywny

Ze szkła, drewna i naturalnych ścieżek – taki ma być Park Archeologiczny Obłazowa w Nowej Białej, zaprojektowany przez MFA Biuro Architektoniczne z Kielc. Zwycięski projekt poznaliśmy we środę 20 grudnia, w trakcie konferencji prasowej zorganizowanej przez Urząd Gminy.

Do pierwszego etapu konkursu zgłosiło się 36 pracowni architektonicznych z Polski i za granicy, finalnie swoje prace złożyło osiem pracowni, które następnie zostały poddane opinii Komisji Konkursowej, na czele której stanęła mgr inż. arch. Maria Modzelewska. W komisji znalazł się ojciec wykopalisk archeologicznych w Obłazowej – prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak.

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na terenie Wspólnoty Leśnej Urbarialnej w Nowej Białej, która na wiele lat wydzierżawiła go Urzędowi Gminy. Sam teren przylega bezpośrednio do terenu Rezerwatu Przyrody Przełom Białki i Natura 2000. Ponadto jest to teren zalewowy – cały ten teren był pod wodą, w trakcie powodzi w 2008 roku.

Wizja Parku Archeologicznego Obłazowa, zaproponowana przez MFA Biuro Architektoniczne to dwa budynki – jeden o charakterze komercyjnym, drugi ekspozycyjny, w całości poświęcony wykopaliskom archeologicznym z Obłazowej. Znajdzie się tam również sala konferencyjna, Głównym punktem ekspozycji będzie wierna replika jaskini Obłazowa, tuta warto nadmienić, iż jaskinia Obłazowa nie zostanie udostępniona do zwiedzania, zgodnie z zaleceniami kuratora. Budynek ten będzie składał się z dwóch pięter i dodatkowego trzeciego, na którym znajdzie się punkt widokowy, jako jedyny znajdujący się ponad koronami drzew. Elewacja obu budynków, to głównie szkło i drewno z modrzewia syberyjskiego, posiadającego bardzo wysoką trwałość.

Tu podaj tekst alternatywny

Natomiast w mniejszym parterowym budynku, o charakterze komercyjnym, będzie znajdowała się restauracja. Przewidywany koszt budowy Parku Archeologicznego według zwycięskiej wizji, to około 8 milionów złotych.

Obowiązkowym elementem zgłoszonych prac do konkursu, była wizja zagospodarowania terenu Rezerwatu Przyrody Przełom Białki. Architekci z Kielc postawili na naturalne ziemne lub żwirowe ścieżki; przewidzieli stworzenie trzech tarasów widokowych.

Tu podaj tekst alternatywny

Prof. Paweł Valde-Nowak podczas spotkania podkreślał, iż w Parku Archeologicznym o takim charakterze, jaki chce stworzyć Gmina Nowy Targ, nie będzie można wystawiać i przechowywać najważniejszego skarbu Obłazowej – najstarszego bumerangu na świecie. Byłoby to możliwe, gdyby stworzono placówkę działająca jako i w ramach muzeum.

Marcin Kolasa – wicewójt Gminy Nowy Targ – podkreślił, iż Gmina będzie starała się pozyskać fundusze na realizację budowy Parku Archeologicznego w najbliższej perspektywie finansowej ze środków Unii Europejskiej, przy wsparciu Euroregionu Tatry.

Oprócz pozyskania funduszy na budowę, Gmina Nowy Targ musi dokonać zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i pozyskać stosowne zgody, które umożliwią budowę kompleksu. Budowę planuje się przeprowadzić w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.

Tu podaj tekst alternatywny

Sąd Konkursy przyznał nagrody dla 3 prac:
I miejsce zajęła firma MFA Biuro Architektoniczne Włodzimierz Tracz z Kielc – nagroda 25 000zł.
II miejsce zajęła Pracownia Projektowa „+ ARCHITEKTURA” mgr inż. arch. Maciej Kubicki Białka Tatrzańska – nagroda 7  000 zł
III miejsce zajęła firma p. Izabeli Sykta IDeeS Architektura i Krajobraz Kraków – nagroda 4 000 zł.

Prezentacja zwycięskich prac

I miejsce:
MFA Biuro Architektoniczne z Kielc

II miejsce:
Pracownia Projektowa „+ ARCHITEKTURA” z Białki Tatrzańskiej

III miejsce:
IDeeS Architektura i Krajobraz z Krakowa


Redaktor naczelny serwisu nowabiala.com, zapalony dziennikarz, fotograf, aktywny obywatel. Aktualnie także student Polityki Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

[X] Zamknij