Nowa Biała City

Ta strona aktualnie jest w trakcie generalnego remontu. Za utrudnienia przepraszamy.

Walne Zebranie OSP

Stanisław Krzysztofek |

Tu podaj tekst alternatywny

Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Białej, to czas podsumowań minionego roku, jak i określanie celów na nowy rok kalendarzowy. Jest to również czas wspólnego spotkania i dyskusji.

W minionym roku kalendarzowym (2016 rok) Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Białej obchodziła jubileusz 110-lecia istnienia – było to największe wyzwanie organizacyjne z zakresu bieżących spraw jednostki. Ponadto druhowie ochotnicy w minionym roku: uczestniczyli w odpuście parafialnym, pełnili wartę przy Grobie Pańskim, przygotowali kalendarze na nowy rok.

Dokonali również inwestycji, dzięki którym Dom Strażaka wygląda coraz lepiej, a dokonane inwestycje umożliwiają lepszą działalności. I tak: wykonano malowanie dachu oraz wymianę śniegołapów na Domu Strażaka, wymieniono wentylację w kuchni Domu Strażaka, podłączono instalację elektryczną w Domu Strażaka, zakupiono bar oraz doposażono kuchnię. W budynku Remizy OSP wykonano łazienkę, ogrzewanie garażu, a przede wszystkim Urząd Gminy dokonał rozbudowy budynku jednostki o pomieszczenia, do których wprowadziła się Biblioteka Publiczna.

W minionym roku jednostka OSP w Nowej Białej zakupiła ze środków własnych, sołectwa i innych: zestaw hydrauliczny, podręczny sprzęt burzący (siekiery, łomy, tłumice), obuwie bojowe gumowe oraz koszarowe, rękawice bojowe oraz techniczne, węże pożarnicze, wodery, redukcje klucze hydrauliczne oraz klucze łącznikowe.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Białej zajęła 2 miejsce na zawodach strażackich, natomiast drużyna MDP 1 miejsce.

Wprowadzono również usługę „alarmowanie PL.” oraz „alarm OSP”, dzięki którym strażacy OSP natychmiast informowani są o alarmie – wtedy system dzwoni na ich numer komórkowy.

OSP Nowa Biała w minionym roku miała 20 wyjazdów i interwencji, w tym:

GLM Lublin:
27.04.2016 MZ – pożar ściółki leśnej,
04.05.2016 MZ – zabezpieczanie wyścigu kolarskiego,
17.06.2016 MZ – pompowanie wody z wysypiska śmieci,
18.07.2016 MZ –  działania przeciwpowodziowe,
09.09.2016 P – pożar zabudowań gospodarczych,
05.10.2016 MZ – usuwanie powalonych drzew,
18.11.2016 MZ –  wypadek na ul. Obłazowej (na skrzyżowaniu),
21.11.2016 P –  pożar szatni przy boisku sportowym w Nowej Białej.

GCBARt Renault:
09.03.2016 P – pożar komina (ul. Św. Katarzyny),
27.04.2016 P – pożar samochodu (ul Ogrodowa),
14.05.2016 P – pożar opon,
20.05.2016 P – pożar opon,
28.05.2016 P – pożar samochodu (ul. Obłazowa),
06.07.2016 P – pożar gałęzi w lesie,
17.07.2016 MZ – działania przeciwpowodziowe,
03.08.2016 MZ – wypadek, dachowanie samochodu,
13.08.2016 P – pożar pensjonatu w Białce Tatrzańskiej,
09.09.2016 P – pożar zabudowań gospodarczych,
04.10.2016 MZ – usuwanie żwiru (ul. Obłazowa),
21.11.2016 P – pożar szatni przy boisku sportowym w Nowej Białej.

Zarząd OSP w Nowej Białej otrzymał jednogłośne absolutorium za okres sprawozdawczy, a także przyjęto plan działalności oraz plan finansowy na nowy rok.

W dyskusji poruszono temat przyłączenia jednostki OSP Nowa Biała do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a następnie przyjęto uchwałę o staraniach wystąpienia do krajowego systemu.

OSP Nowa Biała podziękowała pani Stanisławie Sołtys (sołtys wsi Dursztyn) oraz Radnemu Sejmiku Województwa Małopolskiego  Stanisławowi Barnaśiowi za wspieranie działań na rzecz OSP Nowa Biała i wręczono podziękowania.

Wręczono wyróżnionym strażakom: Piotrowi Kurnatowi, Pawłowi Kurnatowi oraz Cyrylowi Cerwasowi dyplomy za działanie przy Światowych Dniach Młodzieży oraz odznakę Strażaka Wzorowego dla Pawła Chałupki.

Radny  Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Barnaś, wręczył jednostce OSP podziękowanie w postaci medalu za zasługi dla pożarnictwa.


Redaktor naczelny serwisu nowabiala.com, zapalony dziennikarz, fotograf, aktywny obywatel. Aktualnie także student Polityki Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

[X] Zamknij